Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

Schoolexamen 2020

Resultaatsverbeteringstoets 6vwo

In tijden van corona hebben wij als docenten niet te maken met Centraal Examens en herkansingen, maar met bijvoorbeeld resultaatsverbeteringstoetsen. Een voorbeeld hiervan door Frank Vesters. Niveau 6vwo. Frank Vester…

Lees meer

PO Interview familie naoorlogs Nederland

Leerlingen uit de derde klas HAVO en Atheneum gaan tijdens het hoofdstuk over het naoorlogse geschiedenis een familielid interviewen over hoe zij de verzuiling en ontzuiling of de migratie naar…

Lees meer

PO “Het leven van Hendrik Ulrich”

Ter afronding van het SE hebben Pieter Mannak en Daan van Beurden een inlevingsopdracht over een Duitse man tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en daarna gemaakt. Deze past…

Lees meer

Format voor SE of PO

Door het afschaffen van het Centraal Examen van 2020 en door het op afstand onderwijs geven moet er creatief worden nagedacht over toetsing. Patrick van Sermondt maakte een format voor…

Lees meer