Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

Schoolexamen 2020-2021

Tips voor lesgeven op afstand

Door het coronavirus geven docenten op afstand les en daarom hier tips voor online onderwijs (nieuwsbrief 03-01-2021): Wees op tijd aanwezig, check geluid, camera en tools. Besteed aandacht aan de (digitale) beginsituatie. Deel het programma en de doelen in de chat of ppt en breng de info terug tot de kern. Gebruik voor het onderwijsleergesprek…

Lees meer

Resultaatsverbeteringstoets 6vwo

In tijden van corona hebben wij als docenten niet te maken met Centraal Examens en herkansingen, maar met bijvoorbeeld resultaatsverbeteringstoetsen. Een voorbeeld hiervan door Frank Vesters. Niveau 6vwo. Frank Vester Resultaatsverbeteringstoets V6 opgaven Frank Vester Resultaatsverbeteringstoets V6 bronnen

Lees meer

PO Interview familie naoorlogs Nederland

Leerlingen uit de derde klas HAVO en Atheneum gaan tijdens het hoofdstuk over het naoorlogse geschiedenis een familielid interviewen over hoe zij de verzuiling en ontzuiling of de migratie naar Nederlands hebben beleefd. Deze ervaringen worden gekoppeld aan de theorieën over de verzuiling en de migratie. De opdracht is van Annie van der Velden. Dit…

Lees meer

PO “Het leven van Hendrik Ulrich”

Ter afronding van het SE hebben Pieter Mannak en Daan van Beurden een inlevingsopdracht over een Duitse man tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en daarna gemaakt. Deze past bij de periode van de Tijd van Wereldoorlogen en de Tijd van Televisie en computer. De opdracht is gebaseerd op de hoofdstukken 2 t/m 6…

Lees meer

Schrijfopdracht “In het leven van…”, praktische opdracht

Bregje van Gend schreef voor haar eindexamenklas havo twee schrijfopdrachten waaruit de leerlingen één mochten kiezen. De leerlingen gaan zich verplaatsen in het leven van een rijke Leidenaar tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de Republiek of in het leven van een Berlijnse vrouw na de Val van de Muur. Zij schrijven dus een passage uit…

Lees meer

Virtual Tours als praktische opdracht [3/4 MAVO]

Hieronder twee virtual tours, gemaakt door Gijs Korenblik, die ingezet kunnen worden als online-opdrachten in plaats van het schoolexamen. In deze virtual tours gaat de leerling aan de hand van bronnen historische vaardigheden trainen. De vragen zijn gebaseerd op het model van historisch redeneren van Tim Huijgen (2015), het model voor het leren van contextualiseren…

Lees meer

Praktische Opdracht herkennen van genocide in Holocaust [3/4 MAVO]

Een opdracht voor de derde en/of vierde klas mavo die de leerling inzicht geeft in de vervolging van de Joden. Aan de hand van de  acht fases van genocide van Stanton (1996) leert de leerling de fases te herkennen in de aangereikte bronnen. Daarnaast moeten ze de antwoorden met elkaar uitwisselen en bespreken. Deze opdracht…

Lees meer

Praktische Opdrachten in plaats van het schoolexamen

Nick van Kleef ontwierp twee praktische opdrachten die te gebruiken zijn als schoolexamen. De praktische opdracht of verwerkingsopdracht voor 5havo is geschikt voor de HC’s en in deze rare tijden met het op afstand lesgeven goed in te zetten. Leerlingen moeten zich een voorstelling maken van personen uit verschillende tijdvakken in Duitsland, tijdens de Koude…

Lees meer

Format voor SE of PO

Door het afschaffen van het Centraal Examen van 2020 en door het op afstand onderwijs geven moet er creatief worden nagedacht over toetsing. Patrick van Sermondt maakte een format voor een Schoolexamen of een Praktische Opdracht, hier volgt een algemene opzet voor een document based question. Benieuwd hoe deze er ingevuld uitziet? Voor een ingevulde…

Lees meer