Geschiedenis en didactiek

Links

 

Aan te raden websites zijn:

 • www.histoforum.net Geeft een overzicht van geschikte sites, nieuws en veel lesmateriaal. Er staan ook tijdvaktoetsen en pilot examen-vragen op. Mail voor het wachtwoord naar Kaap@kpnmail.nl. U kunt zich ook opgeven voor een nieuwsbrief.
 • www.vgnkleio.nl Site van de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting Nederland. Hier vindt u actuele ontwikkelingen rond positie van het vak en u kunt communiceren met andere leden. Ook organiseert VGN de examenbesprekingen en een hele goede didactiekconferentie. Lid worden en opgeven voor activiteiten kan op deze site. Ook kunt u een speciale vmbo-nieuwsbrief per e-mail ontvangen.
 • www.geschiedenis24.nl Hele aardige site van de VPRO waarop veel informatie is te vinden, o.a. over de historische programma’s op radio en tv, in het bijzonder OVT en Andere Tijden. Het heeft een prijs gewonnen voor beste omroepsite. Ook kunt u info vinden over actuele gebeurtenissen en de eindexamenonderwerpen. U kunt zich abonneren op een e-mailnieuwsbrief waarin je elke week kunt lezen waar OVT en Andere Tijden over gaan.
 • http://www.bbc.co.uk/history/0/ On this site you’ll find in-depth articles, multimedia (like games, virtual tours and animations) as well as bite-size material like timelines and short biographies of historic figures. All is designed for you to get more out of your interest in History.
 • www.ivgd.nl Site van het instituut voor geschiedenisdidactiek. Hier is de meest actuele informatie te vinden over positie van het vak geschiedenis zoals kerndoelen en experiment voor het eindexamen. Ook is er informatie te vinden over het handboek dat in het najaar van 2004 is verschenen en nu wordt herzien.
 • wp.digischool.nl/geschiedenis Geschiedenislokaal van de digitale school met allerlei opdrachten, lesmateriaal en links.
 • www.geschiedenisnet.nl Geschiedenisnet is een pagina met veel informatie over geschiedenisonderwijs, zoals lesmateriaal, (examen-)nieuws en links.
 • geschiedenis.startpagina.nl Geschiedenis.startpagina is een dochter van de bekende startpagina, een pagina met een enorme hoeveelheid aan geordende links.
 • Kleio-Historia Het doel van deze site is om zoveel mogelijk informatie voor historici te clusteren, zoals wetenschappelijke literatuur, informatieve websites, studies geschiedenis en historisch toerisme.
 • NDdA Filmmateriaal voor gebruik bij de lessen geschiedenis van havo: Notre Dame des Anges.
 • www.slo.nl Hier kunt u informatie vinden over de programma’s voor geschiedenis. Hier staan handreikingen en handleidingen op.
 • www.cito.nl Hier kunt u examen vinden, ook de pilotexamens geschiedenis.
 • www.kpcgroep.nl
 • www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
 • www.docentenplein.nl
 • http://www.cve.nl/ Site van het College voor Examens. Hier staan de laatste herziene examenprogramma’s op mét voorbeeldvragen.
 • www.examenblad.nl  Examens en informatie over de examenprogramma’s.
 • www.studybuddy.nl Kaarten, informatie, links en nieuws.
 • erfgoededucatie.nl Allerlei informatie over en materiaal voor erfgoededucatie.
 • www.webkwestie.nl Hier zijn vele webquests of webkwesties te vinden die te gebruiken zijn in de klas.
 • www.geheugenvannederland.nl Site met vele digitale bronnen en toepassingen voor de les.
 • Online bibliotheken met informatie over de wereldgeschiedenis. Op deze pagina staan (openbare) bibliotheken van internationale universiteiten die beschikken over bijzondere geschiedenisboeken en historische documenten waaronder de persoonlijke aantekeningen van vooraanstaande historici. De geselecteerde universiteitsbibliotheken zijn geselecteerd op basis van hun collectie: https://www.laudius.nl/de-10-beste-online-bibliotheken-voor-historici