Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en Didactiek

Historisch denken

              
Werken met                 Verandering en         Feiten en meningen
bronnen                       contiuïteit

     
Ordenen historische     Standplaats-
gebeurtenissen            gebondenheid en
                                  contextualiseren