Geschiedenis en didactiek

Lerarenopleiding voor studenten

De lerarenopleiding oftewel de Educatieve Master geschiedenis is onderdeel van de Graduate School of Teaching. Hieronder staan links naar informatie en een lijstje met frequently asked questions. 

2-jarige Educatieve Master Geschiedenis: Educatie en communicatie

1-jarige Educatieve Master: Leraar geschiedenis en staatsinrichting

  • Frequently asked questions
  1. Hoe word ik toegelaten tot de lerarenopleiding/educatieve master geschiedenis in Utrecht? Je bent toelaatbaar als je een bachelor geschiedenis  (in het geval van de tweejarige educatieve master) of een bachelor+master of doctoraal geschiedenis hebt (in het geval van de eenjarige educatieve master). Als je toelaatbaar bent, moet je nog wel door een selectieprocedure heen, om daadwerkelijk te beginnen met de lerarenopleiding/educatieve master. 
  2. Welke selectiecriteria zijn er als ik de lerarenopleiding/educatieve master geschiedenis wil doen in Utrecht? We letten vooral op motivatie en relevante ervaring. Dus toon aan waarom jij geschikt bent en gemotiveerd bent voor het docentschap. Ook moet je voldoende beschikbaar zijn voor de opleiding, namelijk drie dagen voor de deeltijdvariant en vijf dagen voor de voltijdvariant. Als je een baan hebt die geschikt is om de opleiding mee te doen, hoef je niet door de selectieprocedure heen. 
  3. Mag ik zelf een stageplaats regelen? De stageplaatsen zijn op scholen waar de lerarenopleiding mee samenwerkt en bij ervaren stagebegeleiders. Dus het zelf regelen van een stage in in principe niet aan de orde. 
  4. Wanneer is een baan geschikt om deel te nemen aan de baanvariant van de lerarenopleiding/educatieve master? De baan mag niet groter zijn dan 0,5 fte; er moet minimaal een bovenbouwklas havo-vwo bij zijn; er moet praktische begeleiding op de school zijn en ook begeleiding van jouw ontwikkeling als docent; de hele maandag of dinsdag moeten vrij geroosterd zijn voor onderwijs aan Universiteit Utrecht. 
  5. Welk traject is er als ik al een tweedegraads bevoegdheid heb? Je zult dan eerst een universitaire master moeten halen. Dat houdt in een pre-mastertraject van een jaar en daarna een jaar een vakinhoudelijke master of een inhoudelijk jaar van de tweejarige educatieve master. Dan kun je de eerstegraads lerarenopleiding doen en daarvan volg je vakdidactiek 2; een lio-stage van 60 lesuren in de bovenbouw; mentorbijeenkomsten en twee keuzecursussen.  Zie ook  https://www.uu.nl/masters/geschiedenis-educatie-en-communicatie/premasterprogramma
  6. Wat zijn de kansen op een baan als geschiedenisdocent? Op het moment zijn er nog weinig banen voor een docent geschiedenis en er worden genoeg docenten geschiedenis opgeleid. Natuurlijk kun je ook denken aan het Hoger Onderwijs, musea, culturele instellingen en educatieve uitgeverijen. Maar ook daar liggen de banen niet voor het oprapen.