Geschiedenis en Didactiek

Best practices: ontwerponderzoek

Jaarlijks zijn talloze masterstudenten bezig om het geschiedenisonderwijs te verbeteren. Omdat deze scripties en ontwerponderzoeken niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen, hebben we hier ‘best practices’ (goede studies) verzameld voor u om te lezen, en eventueel in de praktijk te gebruiken.

Studiejaar 22/23

  • Hoe kunnen leerlingen ondersteund worden bij het leggen van verbanden tussen historische begrippen uit de historische context Britse Rijk?
  • Waarom de totstandkoming van geschiedenis een dynamisch proces is van acties en reacties, en hoe we dit op leerlingen kunnen overbrengen.
  • Hoe kunnen we leerlingen aanzetten tot kritisch denken en meta-reflectie op de subjectiviteit van het handboek geschiedenis? (leerlingen voorspiegelen dat een schoolboek niet objectief is)
  • Door filmdidactiek in te zetten kunnen havoleerlingen ondersteund worden om een concreter beeld te krijgen van de periode uit de historische context Het Britse Rijk 1585-1900. Dit educatieve product bestaat uit drie opdrachten bij de historische films The Patriot, Victoria & Abdul en Peterloo.
  • Leerling zijn in steeds mindere mate taalvaardig. Deze masterscriptie kan hierbij ondersteunen. In dit onderzoek is een ontwerp-onderzoek uitgevoerd met als doel het bevorderen van de taalvaardigheid en daarmee het historisch redeneren middels een praktische opdracht over de Middeleeuwen voor de doelgroep HAVO 4.

Studiejaar 23/24

  • De opdracht “Herdenking 75 jaar Tweede Wereldoorlog” van het Nationaal Comite 4 en 5 mei (in samenwerking met Geschiedeniswerkplaats van Noordhoff) is door R.A.C. Voeten opnieuw ontworpen. In deze paper is een analyse van het educatief materiaal gemaakt, aan de hand van een historiografisch overzicht van verschillende thema’s en vakdidactische theorieën.
  • In deze masterscriptie wordt een ontwerponderzoek beschreven met als doel het ontwerpen van een les over Nederlands-Indië/Indonesië, waarbij temporele multiperspectiviteit centraal staat.
  • Deze masterscriptie is een ontwerponderzoek naar het aanbieden van seksuele voorlichting vanuit het geschiedenisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Uit de theorie over seksuele voorlichting blijkt dat onderwijs over seksualiteit op een doorlopende, brede, veilige en diverse manier aangeboden moet worden. Deze thesis geeft hier gehoor aan door te onderzoeken hoe seksualiteit plaats kan hebben in het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.