Geschiedenis en Didactiek

Het Britse Rijk 1585-1900

Historische contexten

In schooljaar 2017–2018 heeft een commissie bestaande uit docenten en vakdidactici zich gebogen over de syllabus voor de eindexamens geschiedenis havo en vwo. Van het College voor Toetsen en Examens had zij de opdracht gekregen om onderhoud te plegen aan de bestaande syllabus. Dat heeft geresulteerd in een zevental nieuwe of herziene contexten. Deze vormen de basis voor het centraal eindexamen geschiedenis vanaf 2021 (havo) en 2022 (vwo). Dr. Hanneke Tuithof was voorzitter van de syllabuscommissie en heeft een artikel geschreven over de totstandkoming van de historische contexten. Dit artikel kunt u hier downloaden: Nieuwe Historische Contexten voor de eindexamens van havo en vwo_uit bundel Duitsland 1918-1991 DIA

Workshop historische context Het Britse Rijk 1585-1900

De workshop ‘Het Britse Rijk’ geven we in samenwerking met prof. dr. Jaap Verheul.

PowerPoints:
Deelvraag1
Deelvraag2BR
Deelvraag3_kaarten_literatuur

Voorbeeldvragen: voorbeeldvragen_CE_geschiedenis_havo_historische_context_het_Britse_rijk

Syllabus: Syllabus_Geschiedenis_Havo_2023_versie_def

Workshop Het Britse Rijk 2.0

In de vernieuwde workshop Het Britse Rijk heeft prof. dr. Jaap Verheul de geschiedenis van het Britse Rijk toegelicht aan de hand van filmfragmenten. Daarin stond eerst de geschiedenis van Amerika centraal en daarna die van India. Voor deze workshop had Mike Tuithof didactische tools ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken bij de behandeling van de filmfragmenten.

PowerPoints:
2023 Film in de klas 3.1 9 maart

Materiaal Mike Tuithof:
Opdrachtenreeks Het Britse Rijk in beeld
Tips filmdidactiek

Werkvormen

Tijdens onze workshops proberen we onder leiding van Hanneke Tuithof verschillende werkvormen uit die passen bij de historische context. Uit die besprekingen zijn enkele interessante opmerkingen gekomen. Hieronder kunt u de verschillende werkvormen downloaden en lezen welke opmerkingen collega’s bij deze werkvormen hebben gemaakt.

Chronologie werkvorm Harry Havekes:
Chronologie Britse Empire (1585 – 1900)
Chronologiewerkvorm Harry Havekes
-De opdracht is te groot voor één lesuur. Het is een idee om de opdracht over verschillende lessen te verdelen of te gebruiken door de behandeling van de Historische Context heen. Door de digitale versie van de tijdbalk kunnen leerlingen de tijdbalk bijhouden
-Er kan nog een ronde 4 toegevoegd worden met personen en groepen mensen (zoals Queen Victoria, Pilgrims en Robert Owen).

Opdrachtenreeks: Het Britse Rijk in beeld. Gemaakt door Mike Tuithof.
Opdrachtenreeks Het Britse Rijk in beeld

Overige werkvormen:
BM-en-AMD-werkvorm-HC-Britse-Rijk-deelvraag-1
-Britse rijk par 1 leerlingvriendelijk
britse rijk par 2
britse rijk par 3
Filmopdracht Victoria Abdul
-Find – Fix Brits kolonialisme in Amerika SL
-Floris-van-Alebeek-Opdracht-Barbados
HC Britse Rijk_schema_invullen
HC Britse Sudoku India
HC_Britse_Rijk_stofomschrijving_schema
Jeske-Weerheijm-Filmopdracht-HC-Britse-Rijk
Jeske-Weerheijm-Kaartopdracht-Britse-Rijk
-Kennistoets hoofdpunten UK
-Verdiepingsopdracht-Tijdbalk-Britse-Rijk (1)
Welke kaart weg HC Britse Rijk (1)
werkvorm-HC-Britse-Rijk-deelvraag-3

Hopelijk kunnen jullie deze werkvormen gebruiken in jullie lessen. Bijgestelde versies zouden wij graag ontvangen!

Didactische tips en suggesties

 • De volgende documentaire past goed bij de eerste deelvraag. Het betreft de documentaire / televisieserie ‘America: the story of the US – episode 1 (Rebels)’. De eerste 18 minuten gaan over het begin van de kolonisatie (Jamestown/tabak), de Pilgrim Fathers en het ontstaan van 13 kolonies. Vanaf 18 minuten t/m circa 35 minuten gaat het over de aanloop naar de Amerikaanse Revolutie (Boston Massacre, Boston Tea Party). De documentaire is wel erg Amerikaans (patriottistisch); verschillende bekende Amerikanen zijn tussendoor aan het woord en lichten de gebeurtenissen toe. Link: https://www.youtube.com/watch?v=ess82euAY7k
 • Een kijk tip op Netflix is de serie: ‘Saints and Straingers’.
  Aflevering 1:
  -18:46-20:25: Aankomst in Plymouth en Plymouth contract.
  -29:03- 31:56: plunderingen Graf Indiaan en eerste ruzies met lokale bevolking.
 • De miniserie ‘John Adams’. Geeft een mooi beeld van de Amerikaanse Revolutie.
 • Luister ook eens de podcast: ‘You are dead to me’. Met name de aflevering over de puriteinen is een aanrader.
 • De miniserie ‘A suitable boy’ op Netflix. Stukje van laten zien in klas en leerlingen oproepen als ze het aardig vinden om de rest zelf te kijken. https://www.youtube.com/watch?v=I4b4KiiaXpk
 • Dipesh Chakrabarty. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (2000).
 • Introductie geven over India. Wat is dat voor een land, waar ligt het?
 • Een video van het British Museum over oorlogsolifanten. Eventueel te gebruiken als introductie bij het Mogolrijk: https://www.youtube.com/watch?v=ZI3-f8ebLlk.
 • Dalziel. Historical atlas of the British Empire (2006).
 • Tom Egberts op reis in Engeland. https://www.npostart.nl/toms-engeland/10-06-2020/VPWON_1320100 Over Indiaas eten in Engeland.
 • Niall Ferguson schreef een boek en maakte een serie (BBC) over https://www.youtube.com/watch?v=moZN2UZ1k60.
 • De miniserie ‘John Adams’. Geeft een mooi beeld van de Amerikaanse Revolutie.
 • Luister ook eens de podcast: ‘You are dead to me’. Met name de aflevering over de puriteinen is een aanrader.