Geschiedenis en Didactiek

Kenmerkende aspecten vanaf 2025 in de bijlage

Na raadpleging van het werkveld heeft het College voor Toetsen en Examens besloten om vanaf 2025 de kenmerkende aspecten op te nemen in de bijlage van de eindexamens geschiedenis havo en vwo. Cito heeft als reactie hierop een notitie geschreven, met daarin voorbeeldvragen voor docenten, omdat hier veel vraag naar was door geschiedenisdocenten door het hele land. Hieronder kunt u deze notitie lezen.