Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

Lesmateriaal

Aan de hand van een uitleg in de PowerPoint-presentatie, toetsvragen en bronnensets geeft Ruben van Riel handvatten voor het oefenen met eindterm 17: “De ...