Geschiedenis en didactiek

vmbo-k

Het doel van Beeldkraken is leerlingen kritisch naar beeldbronnen te leren kijken. Bij een afbeelding uit de collectie van Atlas van Stolk staan vragen om ...
door:
Oproep aan docenten: lever mooie historische beelden aan! Let daarbij op dat er geen materiaal van collega’s worden gebruikt. Tijdvak 8: Kroning ...
door:
Wouter Meinen maakte een spelletje om snel meerdere begrippen te leren. Een beetje competitie en drie verschillende rondes zorgen ervoor dat de begrippen ...
Ido Venhuizen stelde een lijst met foto’s samen die bij de tien tijdvakken horen. Leren krijgen deze toebedeeld en moeten daar een kort, maar ...
Tijdens de prachtopdrachtbijeenkomst met als thema multiperspectiviteit op 8 maart 2022 liet Tim Feliks deze mooie handreiking voor het opnemen van ...
door: