Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

vmbo-k

Het doel van Beeldkraken is leerlingen kritisch naar beeldbronnen te leren kijken. Bij een afbeelding uit de collectie van Atlas van Stolk staan vragen om ...
door:
Oproep aan docenten: lever mooie historische beelden aan! Let daarbij op dat er geen materiaal van collega’s worden gebruikt. Tijdvak 8: Kroning ...
door:
Ido Venhuizen stelde een lijst met foto’s samen die bij de tien tijdvakken horen. Leren krijgen deze toebedeeld en moeten daar een kort, maar ...