Geschiedenis en Didactiek

Tim Feliks

Tim Feliks ontwierp een mysterie-opdracht rondom de Smeekbede der Edelen, Beeldenstorm en Bloedraad. Leerdoelen: Leerlingen oefenen met Het kritisch lezen ...
door: