Geschiedenis en Didactiek

05 Ontdekkers en Hervormers

Marloes Bolink maakte een opdracht voor 4 en 5 havo over HC Het Britse Rijk. Het is een bronnenanalyse, waarbij leerlingen gebruik maken van een ...
Hierbij een chronologiewerkvorm gemaakt door Harry Havekes bij de historische context ‘Het Britse Rijk 1585-1900’. Het Excel-bestand is een bewerking van ...