Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

05 Ontdekkers en Hervormers

Het doel van Beeldkraken is leerlingen kritisch naar beeldbronnen te leren kijken. Bij een afbeelding uit de collectie van Atlas van Stolk staan vragen om ...
door:
In deze meesterproef wordt onderzocht hoe historische speelfilms gebruikt kunnen worden in geschiedenislessen in zowel de onderbouw als de bovenbouw van ...
door: