Geschiedenis en Didactiek

04 Steden en Staten

Bovenbouw vwo: vragenblad over visies op de Guldensporenslag aan de hand van de aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen hierover (te bekijken met een ...
Deze opdracht gaat over discontinuïteit en oriëntatiekennis. Deze opdracht hoort bij twee platen, namelijk van een dorpje vóór de Industiële Revolutie en ...
Hanneke Tuithof schreef een nieuwe variant op “Drie mannen” met betrekking tot de historische context ‘Steden en burgers’. De ...