Geschiedenis en Didactiek

Erfgoedwijzer met de klas

Erfgoedwijzer met de klas zijn concrete lesvoorbeelden voor leerlingen. Het project is ontwikkeld in de periode 2020-2023 door een expertisegroep. De term Erfgoedwijsheid en Emotienetwerken is geïntroduceerd door Hester Dibbits (Reinwardt Academie) en Marlous Willemsen (Imagine IC). Zij onderzochten of kinderen anders over erfgoed gaan nadenken als ze met andere meningen of meer informatie geconfronteerd worden. Het idee dat erfgoed dynamisch is, dat er meerdere belangen en perspectieven zijn en dat erfgoed steeds opnieuw gewaardeerd wordt en betekenis krijgt is interessant voor leerlingen. Bovendien zijn zij de erfgoedmakers van de toekomst.

Op deze website vind je tips, theorie bij de didactiek en lesmateriaal voor PO en VO over erfgoed. Bijvoorbeeld de VO opdracht: ‘Emotienetwerken’, waarmee leerlingen oefenen om op een respectvolle manier met elkaar in dialoog te gaan over vragen rond erfgoed.

Link naar de website: Erfgoedwijzer met de klas