Geschiedenis en Didactiek

Herijkte Canon van Nederland

Workshops over herijkte Canon

Minister van Engelshoven gaf in 2019 de opdracht om de canon van Nederland aan te passen. Er moest onder andere meer aandacht voor de schaduwkanten van de geschiedenis. Dr. Hanneke Tuithof was als vakdidacticus lid van de commissie die in 2020 De herijkte Canon presenteerde. Daarin waren tien nieuwe vensters opgenomen, namelijk: Trijntje, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel.

In 2021 hebben wij twee nascholingsdagen georganiseerd over de herijkte Canon, een workshop over de vroege tijdvakken en één over de late tijdvakken. Tijdens deze workshop hebben wetenschappelijke experts en leden van de Canoncie verteld over nieuwe Canonvensters.

Bestanden per venster:

Trijntje:
20210331_College-Trijntje_vs2

Jeroen Bosch:
Jeroen Bosch een groot schilder – groep 4
Verhaal Jeroen Bosch

Maria van Bourgondië:
Maria van Bourgondië

Johan van Oldenbarnevelt:
Oldenbarnevelt_Amersfoort2019

Sara Burgerhart:
Sara Burgerhart venster

Anton de Kom:
Bijlage 1 – Gebeurtenissenkaartjes
Bijlage 2 – Bronnenkaartjes PO
Bijlage 2 VO – bronnen
Bijlage 3 – Werkblad PO Wie is de dief van de goede naam van AdeK
Bijlage 4 – Verhaal Wie is de dief van de goede naam van AdeK
Docentenhandleiding – Wie is de dief van de goede naam van AdeK

Kolen en gas:
Presentatie Canon herijking UU 16-06-2021 Simone Claessens NMM

Hopelijk kunnen jullie deze werkvormen gebruiken in jullie lessen. Bijgestelde versies zouden wij graag ontvangen! Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere werkvormen bij de Historische Context Nederland horen.

Didactische tips en suggesties

Onder leiding van vakdidacticus geschiedenis dr. Hanneke Tuithof (Universiteit Utrecht) zijn er werkvormen uitgeprobeerd en didactische suggesties besproken die docenten kunnen gebruiken bij de nieuwe vensters.