Geschiedenis en Didactiek

07 Pruiken en Revoluties

Jeske Weerheijm maakte een opdracht waarbij leerlingen bronnen moeten indelen bij het humanisme, de Wetenschappelijke Revolutie en de Verlichting, om te ...
Marloes Bolink maakte een opdracht voor 4 en 5 havo over HC Het Britse Rijk. Het is een bronnenanalyse, waarbij leerlingen gebruik maken van een ...
Hierbij een chronologiewerkvorm gemaakt door Harry Havekes bij de historische context ‘Het Britse Rijk 1585-1900’. Het Excel-bestand is een bewerking van ...