Geschiedenis en Didactiek

Jeske Weerheijm

Jeske Weerheijm schreef een Wie is de Mol?-opdracht over de prehistorie voor zowel onderbouw als bovenbouw. Leerlingen gaan aan de slag met hun kennis van ...
Jeske Weerheijm maakte een opdracht waarbij leerlingen bronnen moeten indelen bij het humanisme, de Wetenschappelijke Revolutie en de Verlichting, om te ...
Jeske Weerheijm schreef de onderstaande opdracht over filosofen uit de Verlichting: Doel van de werkvorm: door het uitvoeren van deze werkvorm leert de ...