Geschiedenis en didactiek

01 Jagers en Boeren

Het doel van Beeldkraken is leerlingen kritisch naar beeldbronnen te leren kijken. Bij een afbeelding uit de collectie van Atlas van Stolk staan vragen om ...
door:
Wouter Meinen maakte een spelletje om snel meerdere begrippen te leren. Een beetje competitie en drie verschillende rondes zorgen ervoor dat de begrippen ...
In deze meesterproef wordt onderzocht hoe historische speelfilms gebruikt kunnen worden in geschiedenislessen in zowel de onderbouw als de bovenbouw van ...
door:
Kennismakingsopdracht met de tien tijdvakken en kenmerkende aspecten. Leerlingen gaan op zoek naar verschillen tussen tijdvakken en de kenmerkende aspecten ...
Dit spel gaat om jaartallen. Al hoeven leerlingen steeds minder precies te weten in welk jaar iets plaatsvond, het is wel belangrijk dat leerlingen gevoel ...
Ido Venhuizen stelde een lijst met foto’s samen die bij de tien tijdvakken horen. Leren krijgen deze toebedeeld en moeten daar een kort, maar ...