Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

09 Wereldoorlogen

Het doel van Beeldkraken is leerlingen kritisch naar beeldbronnen te leren kijken. Bij een afbeelding uit de collectie van Atlas van Stolk staan vragen om ...
door:
Oproep aan docenten: lever mooie historische beelden aan! Let daarbij op dat er geen materiaal van collega’s worden gebruikt. Tijdvak 8: Kroning ...
door:
In deze meesterproef wordt onderzocht hoe historische speelfilms gebruikt kunnen worden in geschiedenislessen in zowel de onderbouw als de bovenbouw van ...
door: