Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

MBO

Oproep aan docenten: lever mooie historische beelden aan! Let daarbij op dat er geen materiaal van collega’s worden gebruikt. Tijdvak 8: Kroning ...
door:
Ido Venhuizen stelde een lijst met foto’s samen die bij de tien tijdvakken horen. Leren krijgen deze toebedeeld en moeten daar een kort, maar ...
Rick Jongenotter stelde een handig samenvattingstabel samen voor leerlingen die in de bovenbouw het vak geschiedenis volgen. In versimpelde vorm zou dit ...