Geschiedenis en Didactiek

Wouter Meinen

De formatieve driekamp: Bij Welk woord weg: leerlingen zitten in groepjes van 4. Ze krijgen vier keer een ‘welk woord weg’ en moeten telkens ...
Wouter Meinen schreef een opdracht waarin de leerlingen de politieke, economische en culturele redenen moeten vinden achter hoe Hitler aan de macht kon ...