Geschiedenis en Didactiek

Lesmateriaal

Bronmateriaal Eerste Wereldoorlog

Door:

Tijdvak:
Historisch denken:
Kernbegrippen:

Bronopdracht met archiefmateriaal van de Eerste Wereldoorlog.

+ Belgische vluchtelingen
Belgische vluchtelingen
Bronnenlijst Belgische Vluchtelingen 1914-1918
Leerlingenblad Belgische vluchtelingen in Utrecht

+ Levensmiddelen
Anders eten dan normaal
Centrale keuken
Dagelijkse zorgen van huisvrouwen
Kinderen en Voeding
Voedselvoorziening door de overheid
Spaanse griep

– Aanwijzingen voor de docent
Thema 6 Dagelijkse zorgen van huisvrouwen
Thema 5 Voedselvoorziening door de overheid
Thema 4 Spaanse griep
Thema 3 Anders eten dan normaal
Thema 2 Kinderen en voeding
Thema 1 Centrale Keuken
Bronnenlijst
Antwoordmodel
Aanwijzingen voor de leerlingen
Aanwijzingen voor de docent

+ Utrecht in staat van oorlog
– Burgemeester in oologstijd
Burgemeester in oorlogstijd
Burgemeester in oorlogstijd