Geschiedenis en Didactiek

Marloes Bolink

Marloes Bolink maakte een opdracht voor 4 en 5 havo over HC Het Britse Rijk. Het is een bronnenanalyse, waarbij leerlingen gebruik maken van een ...
Marloes Bolink maakte een bronnenanalyse over HC Duitse Rijk. Leerdoelen. Je kunt: een historische gebeurtenis uit de periode 1918-1991 koppelen aan een ...
Harmen Meek, Anne Marijn Damstra en Marlous Bolink schreven samen een mysteriespel over de Verlichting. Meek – Damstra – Bolink Mysterie ...