Geschiedenis en Didactiek

Taalgericht Geschiedenisonderwijs 13 oktober

Vrijdag 13 oktober 10.00-16.00 – Taalgericht geschiedenisonderwijs met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof

Geschiedenis is in het voortgezet onderwijs een talig vak. Geschiedenisdocenten waar wij mee samenwerken laten weten dat taalvaardigheid van leerlingen vaak een hindernis is voor denken en leren over geschiedenis. Aandacht voor (vak)taal kan relatief makkelijk geïntegreerd worden in je geschiedenislessen en kan het historisch redeneren versterken. In deze workshop krijg je informatie over de specifieke taalproblemen die leerlingen hebben bij het leren van geschiedenis. Ook proberen we werkvormen en strategieën uit die je kunt gebruiken als je aandacht aan (vak)taal in jouw geschiedenisles wilt geven. Verder gaan we in op hoe je de schrijfvaardigheid van leerlingen die bij het vak geschiedenis nodig is kunt ontwikkelen en begeleiden. Het gaat dan om het formuleren van antwoorden op toetsvragen en het maken van Praktische Opdrachten. Zoals gebruikelijk in onze nascholing wisselen blokjes theorie, uitwisselen van ervaringen en uitproberen van werkvormen/lesmateriaal elkaar af. De workshop is bedoeld voor geschiedenisdocenten in onderbouw en bovenbouw vmbo, havo en vwo.

De workshop gaat plaatsvinden bij cursus- en vergadercentrum Domstad in het centrum van Utrecht. De kosten bedragen 350 euro en dat is inclusief koffie, thee en koeken, lunch, werkmateriaal uit de workshop, een boek en een bewijs van deelname.

Deze workshop zit vol!

Als de workshop vol is, kunt u mailen om op de wachtlijst gezet te worden. We overwegen namelijk om bij grote belangstelling deze workshop nog een keer aan te bieden in het schooljaar 2023-2024. Indien u nog vragen heeft, horen wij ze graag. Mail dan naar: nascholing-GKG@uu.nl.

Heeft u interesse in nascholing over taalgericht geschiedenisonderwijs bij u op school voor bijvoorbeeld de hele sectie? Of voor de secties van de gammavakken? Mail dan naar: nascholing-GKG@uu.nl.