Geschiedenis en Didactiek

Inge Smolenaars

Bij deze inlevingsopdracht wordt aan leerlingen gevraagd zich een alternatieve geschiedenis voor te stellen. Zij moeten na de dood van Franz Ferdinand met ...