Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

Meesterproeven

Jan Willem het Lam: Differentiëren

Jan Willem het Lam wilde ontdekken wat er nodig was om differentiatie in een klas te laten plaatsvinden en te laten slagen. De volgende vraag staat daarom in zijn meesterproef centraal: Wat…

Lees meer

Xanthe van der Horst: Vlog

Uit onderzoek over vlogs als werkvorm in de klas, is gebleken dat vlog een hogereflectieve waarde hebben. Leerlingen oefenen met reflecteren op zichzelf en op anderen.Dat komt doordat leerlingen bij…

Lees meer

Floris van Alebeek: Betwist Erfgoed

Erfgoeditems zijn sporen uit het verleden die door een collectief als waardevol gezien worden en voor een groep de moeite van het bewaren waard zijn. Betwist erfgoed is erfgoed waarbij…

Lees meer

Geschiedenis als constructie van het verleden

Onderzoek van Lieke Pieters: werkvormen om het interpretatieve karakter van geschiedenis aan te leren. Docenten proberen leerlingen uit te dagen met vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn, maar dit leidt bij veel…

Lees meer

Hoe kun je begripsvorming bevorderen?

Praktijkonderzoek van Chris Hietbrink naar het leren van begrippen bij geschiedenis. Hij heeft meerdere werkvormen uitgeprobeerd en geevalueerd. Meesterproef ‘Begripsvorming in het geschiedenisonderwijs

Lees meer