Geschiedenis en Didactiek

Meesterproeven

Pieter Mannak – Games helpen met historisch redeneren (educatieve masterscriptie)

Pieter Mannak is docent geschiedenis aan het Koningin Wilhelmina College te Culemborg. Tijdens zijnmaster aan de Universiteit Utrecht deed hij onderzoek naar de invloed van het spelen van historische games op historisch redeneren. Uit een onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met het RIVM blijkt dat 68 procent van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs…

Lees meer

Hans Meulendijks: Wat te doen met J.P. Coen?

Door het ontbreken van pedagogical content knowledge is het voor veel geschiedenisdocenten lastig om multidisciplinariteit als vaardigheid in te bouwen in lessen, en om lessen te geven die de leerlingen als relevant ervaren. Voor dit paper heb ik onderzocht of twee nieuwe wetenschappelijke concepten, de temporele kaders van Björn Wansink en drie criteria voor relevant…

Lees meer

Peter Vis: Geschiedschrijving door leerlingen

In dit onderzoek is onderzocht wat de kenmerken zijn van een geschikt ontwerp om een multiperspectief inzicht te geven over de werking van de geschiedschrijving aan de hand van de Investituurstrijd aan de leerlingen van klas A4-1 op het CSG de Heemgaard. Om dit doel te bereiken is er een opdracht ontworpen en geëvalueerd. Hieruit…

Lees meer

Jonas Créton: Contextualiseren bij het analyseren van spotprenten

In dit ontwerponderzoek is een hulpmiddel voor contextualiseren bij spotprenten ontwikkeld, getest en geëvalueerd. Op basis van recente literatuur over historisch redeneren en contextualiseren wordt de relevantie van oefenen met spotprenten geschetst voor het teweegbrengen van historisch redeneren bij leerlingen. Tevens blijkt uit deze literatuur dat contextualiseren een essentieel onderdeel is bij zowel historisch redeneren…

Lees meer

Maril de Man: Multiperspectiviteit bij het lesgeven over slavernij

In dit ontwerponderzoek wordt het probleem van goed fout-denken over het slavernijverleden en de lage individuele aanspreekbaarheid in havo 4 aangepakt. Op praktische wijze is getracht een opdracht te ontwikkelen die multiperspectivistisch denken onder havo4-leerlingen te verbeteren. Er is gekozen voor een expertopdracht waarbij verschillende perspectieven aan de orde komen uit twee temporele kaders, namelijk…

Lees meer

Jan Willem het Lam: Differentiëren

Jan Willem het Lam wilde ontdekken wat er nodig was om differentiatie in een klas te laten plaatsvinden en te laten slagen. De volgende vraag staat daarom in zijn meesterproef centraal: Wat zijn de basisvoorwaarden voor een succesvolle differentiatie met examenvragen en historische vaardigheden bij een V5-klas? Meesterproef Jan Willem het Lam Vaardighedenrubric GS bovenbouw Republiek Gouden…

Lees meer

Xanthe van der Horst: Vlog

Uit onderzoek over vlogs als werkvorm in de klas, is gebleken dat vlog een hogereflectieve waarde hebben. Leerlingen oefenen met reflecteren op zichzelf en op anderen.Dat komt doordat leerlingen bij het maken van een vlog er niet onder uit kunnen om naar hun eigen werk te kijken. Een vlog wordt immers gemaakt om het aan…

Lees meer

Floris van Alebeek: Betwist Erfgoed

Erfgoeditems zijn sporen uit het verleden die door een collectief als waardevol gezien worden en voor een groep de moeite van het bewaren waard zijn. Betwist erfgoed is erfgoed waarbij een deel van een groep erfgoed als immoreel of insignificant beschouwt, terwijl een ander deel van deze groep hetzelfde erfgoeditem van blijvende waarde vindt. In…

Lees meer

Geschiedenis als constructie van het verleden

Onderzoek van Lieke Pieters: werkvormen om het interpretatieve karakter van geschiedenis aan te leren. Docenten proberen leerlingen uit te dagen met vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn, maar dit leidt bij veel leerlingen tot frustraties, want wat is dan het goede antwoord. Andere leerlingen begrijpen wel dat er meerdere perspectieven bestaan en geschiedenis multi-interpretabel is, maar vinden het lastig…

Lees meer

Hoe kun je begripsvorming bevorderen?

Praktijkonderzoek van Chris Hietbrink naar het leren van begrippen bij geschiedenis. Hij heeft meerdere werkvormen uitgeprobeerd en geevalueerd. Meesterproef ‘Begripsvorming in het geschiedenisonderwijs

Lees meer