Geschiedenis en Didactiek

Niels Reessink

In deze werkvorm gaan leerlingen in een expertwerkvorm aan de hand van vier beschrijvingen een completer beeld proberen te vormen van de vroege ...
Niels Reessink schreef een mysteriespel over slavernij in opdracht van de VOC in Azië. Hieronder volgen een docentenhandleiding, leerlinginstructie, ...