Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

Oorzaak en gevolg

In deze meesterproef wordt onderzocht hoe historische speelfilms gebruikt kunnen worden in geschiedenislessen in zowel de onderbouw als de bovenbouw van ...
door:
Dit spel gaat om jaartallen. Al hoeven leerlingen steeds minder precies te weten in welk jaar iets plaatsvond, het is wel belangrijk dat leerlingen gevoel ...