Geschiedenis en Didactiek

Oorzaak en gevolg

Hieronder volgen opdrachten die aan het eind van tijdvak 10 Televisie en computer gegeven kunnen worden om te toetsen of de leerlingen de stof hebben ...
door:
Hierbij een chronologiewerkvorm gemaakt door Harry Havekes bij de historische context ‘Het Britse Rijk 1585-1900’. Het Excel-bestand is een bewerking van ...
Twee opdrachten die horen bij historische context ‘Nederland 1948-2008’. Beide opdrachten zijn de gemaakt door Henrike Luijk. De eerste werkvorm is een ...