Logo Universiteit Utrecht

Geschiedenis en didactiek

Oorzaak en gevolg

In deze meesterproef wordt onderzocht hoe historische speelfilms gebruikt kunnen worden in geschiedenislessen in zowel de onderbouw als de bovenbouw van ...
door: