Geschiedenis en Didactiek

Ordenen historische gebeurtenissen

Jeske Weerheijm maakte een opdracht waarbij leerlingen bronnen moeten indelen bij het humanisme, de Wetenschappelijke Revolutie en de Verlichting, om te ...
Hieronder volgen opdrachten die aan het eind van tijdvak 10 Televisie en computer gegeven kunnen worden om te toetsen of de leerlingen de stof hebben ...
door: