Geschiedenis en Didactiek

Kenmerkende aspecten

Hieronder volgen opdrachten die aan het eind van tijdvak 10 Televisie en computer gegeven kunnen worden om te toetsen of de leerlingen de stof hebben ...
door:
Hanneke Tuithof schreef een nieuwe variant op “Drie mannen” met betrekking tot de historische context ‘Steden en burgers’. De ...